Monday, 8 December 2014

Mujh Par Musibat Kyo Aati Hai ?

HAMARE SAWALAT AUR QURAN KE JAWABAT

“Jo musibat tumhein pahuchi wo to tumhare apne hatho ki kamaai se pahuchi aur bahut kuch to wo (Allah) maaf kar deta hai.
(Quran : Sura Shura 42/30)

“Jo musibat bhi jamin me aati hai aur tumhare apne upar, wo ek khas kitab me likhi hai. Is’se pahle ki hum usey wajood me laayein- beshk ye Allah ke liye aasan hai. – (ye baat tumhein isliye bataa di gai) taaki tum us cheez ka afsos na karo jo tumse jaati rahe aur na us par ful jaao jo usne tumhein ataa ki ho. Allah kisi itraane wale , badaai jataane wale ko pasand nahi karta.”
(Quran : Sura Hadid 57/22-23)

“Keh do- hamem kuch bhi pesh nahi aa sakta siway uske jo Allah ne likh diya hai. Wo hi hamara malik hai. Aur imaan walo ko Allah hi par bharosa karna chahiye.
(Quran : Sura Taubah 9/51)


ALLAH HAME HAQ BAAT SAMJHNE KI TOFFIK ATA FARMAYE AMIN......

No comments:

Post a Comment

For any query call+919303085901