Thursday, 26 March 2015

Kya Allah Mera Imtihaan Leta Hai ?

Kya Allah Mera Imtihaan Leta Hai ?

“Aur hum (ALLAH) Beshaq kuch dar se, aur kuch  bhookh se aur kuch jaan-maal se aur paidawar ki kami se, tumhara imtihaan lenge. Aur sabr se kaam lene walo ko khushkhabri suna do.”
(Quran : Sura Baqra 2/155)

"Jamin ko hamne khushnuma banaya taki ajmale (Imtihan) koun nek aamal karke ata hai.
(Quran : Sura Kahaf 18/7)

"Har jandar mout ka maza chakhne wala hai ham batore imtihan tum me se har ek ko burai aur bhlai me dalte hai, aur tum sab hamari hi taraf lotne wale hai. (taki dekhe kon sabr aur shukr karne wala hai)
(Quran : Sura Ambiya 21/35)

“Jisne tay kiya maut aur zindagi ko taaki tumhara imtihaan le k tum’me aamal ke nazar me kaun sabse achcha hai, wo badi hikmat wala aur bada maaf karne wala hai.”
(Quran : Sura Mulk 67/2)

ALLAH HAME HAQ BAAT SAMJHNE KI TOFFIK ATA FARMAYE AMIN......
Plz 4wrd To All Contacts And Grups. Insha Allah

No comments:

Post a Comment

For any query call+919303085901