Sunday, 3 May 2015

KYA ALLAH KE QURAN KO SAMJHNA HAMARE LIYE MUSHKIL HAI.

KYA ALLAH KE QURAN KO SAMJHNA HAMARE LIYE MUSHKIL HAI.

Aur Beshk hamne quran ko samjhne ke liye aasan kar diya,
To kya koi nasihat hasil karne wala hai.

Quran (Sura Qamar 54/17-22-32-40)

Allah Ta'ala apni aayato ko khol-khol kar bayaan karta hai taki tum hidayat pa sako.
Quran (Sura An'nam 6/55) Aur (Imran 3/103)


Kya tum quran ko nahi samjhte tumhare dilo par taale lag gaye hai.
Quran (Muhmmad 47/24)

ALLAH HAME HAQ BAAT SAMJHNE KI TOFFIK ATA FARMAYE AAMIN......

No comments:

Post a Comment

For any query call+919303085901